راشینگ رینگ _ پال رینگ و سدل رینگ سرامیکی طراحی ، تولید و صادرات انواع پکینگ و پرکن از نوع راشینگ رینگ - پال رینگ - سدل رینگ از جنس سرامیکی ، پلاستیکی و استیل در سایز های مختلف جهت استفاده در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و پالایش و کلیه صنایع شیمیائی و تولید کنندگان اسید ، روغن ها و حلالها و .. http://rashingceram.ir 2020-11-22T12:42:58+01:00 text/html 2014-10-11T23:10:35+01:00 rashingceram.ir راشینگ رینگ سرامیکی ، استیل و پلیمری راشینگ رینگ سرامیکی http://rashingceram.ir/post/6 <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">پکینگ های سرامیکی : یکی از قطعات اساسی و ضروری در برجهای آکنده میباشد . در این برجها مایع و گاز یا مایع و مایع بصورت متقابل یا همسو در تماس مداوم با یکدیگر قرار می گیرند و برای ایجاد سطح تماس زیاد بین دو فاز از این قطعات پرکن استفاده میشود . این قطعات در واکنش بین دوفاز شرکت نمیکنند و فقط سطح تماس و زمان تماس دو فاز را افزایش داده و باعث راندمان بالای واکنش دو فاز می گردند .</span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">ویژگی و موارد کاربرد : این نوع پکینگ ها با توجه به مقاومت در برابر اغلب اسید ها و حرارت ، دارای بازدهی بسیار عالی در مقابل خوردگی در محیط های اسیدی اعم از آلی و معدنی بوده و در چنین محیط هایی به استثناء محیط اسید هیدروفلوئوریک ، در درجه حرارت های مختلف قابل استفاده میباشند . این قطعات سرامیکی بعنوان پر کننده مخازن و برجهای برج ، تقطیر و تراکم واحد های نفت ، گاز ، پتروشیمی ، صنایع شیمیائی ، تصفیه گاز ، تغلیط اسید ، کارخانه تولید کننده گاز دی اکسید کربن،<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>صنایع قند و شکر ، متالورژی و غیره دارای کاربرد بسیار وسیعی می باشد . </span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">رایج ترین اشکال قطعات سرامیکی پکینگ</span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><img hspace="0" border="0" alt="سرامیک پکینگ ceramic tower" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/50858290753182843788.jpg"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><br></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">زین اسبی : </span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;">Intalox saddles , berlsaddles</span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">راندمان بالا ، تمایل به ایزولاسیون بخشهای گاز و مایع ، ایجاد بستر یکنواخت ، استحکام کمتر در هنگام سقوط و تمایل به شکست بیشتر در اثر فشار نسبت به نوع استوانه ای و سایر قطعات</span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/77372541845333008845.jpg" alt="سدل رینگ سرامیکی"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><br></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">استوانه ای :</span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;">Rasching rings</span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">توانائی با گیری بصورت تر و خشک ، هدایت سیال بسمت دیواره های برج ، میزان عبور مایع بیشتر ، افت فشار بالا و راندمان پائین تر نسبت به سایر نمونه های پکینگ</span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/72520500676529413127.jpg" alt="پکینگ استوانه ای سرامیکی"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><br></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">استوانه ای تیغه دار :</span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;">Pall rings</span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">دارای همان خواص ولی نوع تکامل یافته راشینگ رینگ به حساب میآید و در برابر سقوط و سطح تماس بهتر از نوع راشینگ رینگ است</span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"> </span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">استوانه ای دو تیغه : </span><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;">Cross rings</span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">سطح تماس زیاد ، استحکام در مقابل سقوط متوسط ، عموماً این قطعه بعنوان ساپورت در قسمت تحتانی بطور منظم چیده می شود و سایر قطعات بصورت افقی بر روی آن ریخته می شوند.</span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/31795252604676970403.jpg" alt="پال رینگ سرامیکی"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><br></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">کروی : </span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;">Bio balls</span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">توزیع بسیار خوب سیال ، ظرفیت بالا ، هدایت قابل توجه سیال به دیواره های برج</span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">مشخصات فنی پک سرامیکی :</span></p><p> <span style="font-size:22.5pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">Ceramic Tower Packing</span> </p><p> </p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:22.5pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Ceramic Tower Packing</span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><br> <br> <span style="mso-no-proof:yes"><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"> <v:f eqn="sum @0 1 0"> <v:f eqn="sum 0 0 @1"> <v:f eqn="prod @2 1 2"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @0 0 1"> <v:f eqn="prod @6 1 2"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="sum @8 21600 0"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @10 21600 0"> </v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"> </o:lock></v:path></v:stroke></v:shapetype><v:shape id="Picture_x0020_5" o:spid="_x0000_i1030" type="#_x0000_t75" alt="http://www.gaharceram.com/images/products/ceramic-tower-packing.jpg" style="width:300pt;height:246.75pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square"> <v:imagedata src="file:///C:\Users\keyhan\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg" o:title="ceramic-tower-packing"> </v:imagedata></v:shape></span></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL">رایج ترین اشکال قطعات سرامیکی پکینگ</span> :</p><p align="center" style="text-align:right"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/50858290753182843788.jpg" alt="پکینگ های سرامیکی برج ها"></p> <div align="center"> <table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="300" style="width:225.0pt;mso-cellspacing:0cm;mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes"> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;direction:ltr; unicode-bidi:embed">Partition rings</p> </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> <p class="MsoNormal" style="text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed">Pall rings</p> </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;direction:ltr; unicode-bidi:embed">Raschig rings</p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1"> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span style="mso-no-proof:yes"><v:shape id="Picture_x0020_7" o:spid="_x0000_i1029" type="#_x0000_t75" alt="http://www.gaharceram.com/images/l3.jpg" style="width:111pt;height:70.5pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square"> <v:imagedata src="file:///C:\Users\keyhan\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg" o:title="l3"> </v:imagedata></v:shape></span></p> </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> <p class="MsoNormal" style="text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><span style="mso-no-proof:yes"><v:shape id="Picture_x0020_8" o:spid="_x0000_i1028" type="#_x0000_t75" alt="http://www.gaharceram.com/images/l2.jpg" style="width:111pt; height:70.5pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square"> <v:imagedata src="file:///C:\Users\keyhan\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003.jpg" o:title="l2"> </v:imagedata></v:shape></span></p> </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> <p class="MsoNormal" style="text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><span style="mso-no-proof:yes"><v:shape id="Picture_x0020_9" o:spid="_x0000_i1027" type="#_x0000_t75" alt="http://www.gaharceram.com/images/l1.jpg" style="width:111pt; height:70.5pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square"> <v:imagedata src="file:///C:\Users\keyhan\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.jpg" o:title="l1"> </v:imagedata></v:shape></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2"> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;direction:ltr; unicode-bidi:embed">hony comb</p> </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm"></td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> <p class="MsoNormal" style="text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed">Intalox saddles</p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:3;mso-yfti-lastrow:yes"> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span style="mso-no-proof:yes"><v:shape id="Picture_x0020_10" o:spid="_x0000_i1026" type="#_x0000_t75" alt="http://www.gaharceram.com/images/l5.jpg" style="width:111pt;height:70.5pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square"> <v:imagedata src="file:///C:\Users\keyhan\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image005.jpg" o:title="l5"> </v:imagedata></v:shape></span></p> </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm"></td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> <p class="MsoNormal" style="text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><span style="mso-no-proof:yes"><v:shape id="Picture_x0020_11" o:spid="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" alt="http://www.gaharceram.com/images/l4.jpg" style="width:111pt; height:70.5pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square"> <v:imagedata src="file:///C:\Users\keyhan\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.jpg" o:title="l4"> </v:imagedata></v:shape></span></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <h3 align="center" style="text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><o:p>&nbsp;</o:p></h3> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <h3 align="right" style="text-align:right;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-latin; mso-hansi-theme-font:major-latin;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-theme-font:major-bidi;font-weight:normal">partition ring </span></strong></h3> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><strong><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">تعریف کلی</span></strong><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"> </span><strong><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">:</span></strong><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">سطح تماس زیاد-استحکام در مقابل سقوط متوسط،عمدتا این قطعه به عنوان</span> Support Layer <span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">در قسمت تحتانی بطور منظم چیده می شود.و سایر قطعات یصورت افقی بر روی آن ریخته می شود </span>.</p> <div align="center"> <table class="MsoNormalTable" border="1" cellpadding="0" width="451" style="width:338.25pt; mso-cellspacing:1.5pt;mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:30.6pt"> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:30.6pt"> <p align="center" style="text-align:center">1.5 <br> 35×35×4</p> </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:30.6pt"> <p align="center" style="text-align:center">2<br> 50×50×5</p> </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:30.6pt"> <p align="center" style="text-align:center">3<br> 80×80×8</p> </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:30.6pt"> <p align="center" style="text-align:center">4<br> 100×100×10</p> </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:30.6pt"> <p align="center" style="text-align:center"><strong>Size(in)</strong></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;height:30.6pt"> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:30.6pt"> <p align="center" style="text-align:center">660</p> </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:30.6pt"> <p align="center" style="text-align:center">700</p> </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:30.6pt"> <p align="center" style="text-align:center">750</p> </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:30.6pt"> <p align="center" style="text-align:center">720</p> </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:30.6pt"> <p align="center" style="text-align:center"><strong>APP.Avg</strong> <br> <strong>Weight (kg/m3)</strong> </p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2;height:31.45pt"> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:31.45pt"> <p align="center" style="text-align:center">177</p> </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:31.45pt"> <p align="center" style="text-align:center">130</p> </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:31.45pt"> <p align="center" style="text-align:center">84</p> </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:31.45pt"> <p align="center" style="text-align:center">65</p> </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:31.45pt"> <p align="center" style="text-align:center"><strong>APP.Avg&nbsp;&nbsp; Surface Area (m2/m3)</strong> </p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:3;mso-yfti-lastrow:yes;height:31.45pt"> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:31.45pt"> <p align="center" style="text-align:center">14500</p> </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:31.45pt"> <p align="center" style="text-align:center">5800</p> </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:31.45pt"> <p align="center" style="text-align:center">1700</p> </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:31.45pt"> <p align="center" style="text-align:center">870</p> </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:31.45pt"> <p align="center" style="text-align:center"><strong>App.Avg</strong> <br> <strong>Number(n/m3)</strong> </p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <h3 align="center" style="text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><br> pall rings</h3> <p align="right" style="text-align:right"><strong><span lang="FA" dir="RTL">تعریف کلی</span></strong><span lang="FA" dir="RTL"> </span><strong>:</strong><span lang="FA" dir="RTL">دارای همان خواص ولی استحکام در برابر سقوط و سطح تماس بهتر از نوع ماده است</span></p> <div align="center"> <table class="MsoNormalTable" border="1" cellpadding="0" width="509" style="width:381.95pt; mso-cellspacing:1.5pt;mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:33.95pt"> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:33.95pt"> <p class="MsoNormal" style="text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed">100 </p> </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:33.95pt"> <p align="center" style="text-align:center">80</p> </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:33.95pt"> <p align="center" style="text-align:center">50 </p> </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:33.95pt"> <p align="center" style="text-align:center">1,5 </p> </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:33.95pt"> <p align="center" style="text-align:center">1 </p> </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:33.95pt"> <p align="center" style="text-align:center"><strong>Size(in)</strong></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;height:17.95pt"> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:17.95pt"> <p align="center" style="text-align:center">500 </p> </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:17.95pt"> <p align="center" style="text-align:center">520 </p> </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:17.95pt"> <p align="center" style="text-align:center">555 </p> </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:17.95pt"> <p align="center" style="text-align:center">540 </p> </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:17.95pt"> <p align="center" style="text-align:center">620 </p> </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:17.95pt"> <p align="center" style="text-align:center"><strong>APP.Avg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Weight (kg/m3)</strong></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2;height:18.95pt"> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:18.95pt"> <p align="center" style="text-align:center">750 </p> </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:18.95pt"> <p align="center" style="text-align:center">1470 </p> </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:18.95pt"> <p align="center" style="text-align:center">5700 </p> </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:18.95pt"> <p align="center" style="text-align:center">16350 </p> </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:18.95pt"> <p align="center" style="text-align:center">39900 </p> </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:18.95pt"> <p align="center" style="text-align:center"><strong>App.Avg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Number(n/m3)</strong></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:3;height:18.95pt"> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:18.95pt"> <p align="center" style="text-align:center">55 </p> </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:18.95pt"> <p align="center" style="text-align:center">80 </p> </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:18.95pt"> <p align="center" style="text-align:center">120 </p> </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:18.95pt"> <p align="center" style="text-align:center">165 </p> </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:18.95pt"> <p align="center" style="text-align:center">220 </p> </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:18.95pt"> <p align="center" style="text-align:center"><strong>APP.Avg&nbsp;&nbsp;Surface Area (m2/m3)</strong></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:4;mso-yfti-lastrow:yes;height:18.95pt"> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:18.95pt"> <p align="center" style="text-align:center">81 </p> </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:18.95pt"> <p align="center" style="text-align:center">78 </p> </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:18.95pt"> <p align="center" style="text-align:center">78 </p> </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:18.95pt"> <p align="center" style="text-align:center">78 </p> </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:18.95pt"> <p align="center" style="text-align:center">75 </p> </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:18.95pt"> <p align="center" style="text-align:center"><strong>Free Volume</strong></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <h3 align="center" style="text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><br> rasching ring</h3> <strong><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA">تعریف کلی</span></strong><strong><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">:</span></strong><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">توانایی بارگیری بصورت تر و خشک.هدایت سیال به سمت دیواره های برج </span><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">&nbsp;, </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">میزان عبور مایع بیشتر،افت فشار بالا و راندمان پایین تر نسبت به سایر نمونه های پکنیک </span> <span style="font-size:22.5pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA"><br></span><p> </p><h3 align="center" style="text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed">intalox saddles</h3> <strong><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA">تعریف کلی</span></strong><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:11.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA"> </span><strong><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">:</span></strong><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">راندمان بالا تمایل به ایزولاسیون،بخشهای گاز و مایع ایجاد بستر یکنواخت استحکام کمتر در هنگام سقوط و تمایل به شکست بیشتر در اثر فشار نسبت به نوع استوانه ای و سایر قطعات</span> <span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><br></span> text/html 2014-10-11T22:57:58+01:00 rashingceram.ir راشینگ رینگ سرامیکی ، استیل و پلیمری راشیگ رینگ سرامیکی http://rashingceram.ir/post/5 پکینگ ها (پرکن ها) مهم ترین بخش یک برج پر شده می باشند که وظیفه افزایش سطح تماس دو سیال را بر عهده دارند. بازار گسترده مصرف این پرکن ها باعث شده است که امروزه در انواع و جنس های متنوع ساخته شوند، از این جهت انتخاب صحیح پرکن مناسب کار ساده ای نیست . برای انتخاب یک پرکن باید تمام عوامل موثر در فرآیند را در نظر گرفت پس از این که جنس پرکنی که دوام لازم و مقاومت شیمیایی مناسب را داشته باشد انتخاب گردید پرکنی با حداقل هزینه برای عملکرد مشخص و مناسب انتخاب می شود .<p align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/31795252604676970403.jpg" alt="سرامیک راشینگ رینگ"><br></p><br>سطح زیاد در واحد حجم پرکن بسیار مطلوب است اما این سطح باید قابل دسترس باشد . میزان تخلخل بستر و شکل نامنظم پرکن ها از جمله عوامل افزاینده سطح قابل دسترس می باشند میزان سطح تماس بین پرکن ها و دیواره برج تابعی از شکل پرکن می باشد و هرچه این تماس کمتر باشد بهتر است . توزیع یکنواخت و مناسب سیال در بخش های مختلف یک بستر نیز از موارد بسیار مهم است .موارد دیگرهم چون وزن ، استحکام و قیمت ، مرتبط با شکل ، روش ساخت و جنس پرکن می باشد .<br><br>سرامیک اولین جنس اصلی بوده است که به عنوان پرکن مورد استفاده قرار گرفته است و از این جهت تقریبا اکثر انواع پرکن ها از این جنس تیز ساخته می شوند . کاربرد پرکن های سرامیکی بیشتر در محیط های آبی و خورنده می باشد این جنس به دلیل تر شوندگی مناسب در تماس با آب و تشکیل یک لایه نازک مایع روی سطح پرکن ها در سیستم های آبی عملکرد خوبی دارد .<br><br>پکینگ های سرامیکی به منظور افزایش سطح تماس جهت تسریع در انجام واکنش های شیمیایی در برج های های پر شده (packed column) استفاده می شود . این قطعات در شکل های مختلفی استوانه ایی، استوانه چلیپا، زین اسبی، کروی و لاته زنبوری تهیه می شود که در قسمت های مختلف برج بنا به سطح تماس مورد نظر از انواع این قطعات استفاده کنند.<br><br>پکینگ های سرامیکی تولیدی این شرکت پایداری مناسبی در برابر اسید و سایر محیط های خورنده دارند که این مقاومت شیمیایی بالا به واسطه جذب آب پایین این قطعات است و همچنین از مقاومت بالایی در شرایط کاری با فشار بالا و دمای بالا برخوردار می باشند. پکینگ های سرامیکی در فرایند تولید اسید ها به خصوص اسید سولفوریک و نیز فرایتد های شیمیایی دما بالا یا محیط های خورنده که پکینگ های پلاستیکی و فلزی آسیب پذیر خواهند بود استفاده شود.<br><br>این قطعات در برابر خوردگی تمامی اسید ها به جز اسید فلئوریدریک و نیز اغلب قلیایی ها مقاوم است text/html 2014-09-12T19:16:42+01:00 rashingceram.ir راشینگ رینگ سرامیکی ، استیل و پلیمری انواع پکینگ و پرکن سرامیکی http://rashingceram.ir/post/4 <div style="text-align: center;" class="imp" data-mce-style="text-align: center;"><font size="5">پکینگ و پرکننده پارتیشن رینگ - راشینگ رینگ</font></div><div style="text-align: center;" class="imp" data-mce-style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;" class="imp" data-mce-style="text-align: center;"><font size="5">پکینگ استوانه ای سرامیکی</font></div><div style="text-align: center;" class="imp" data-mce-style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;" class="imp" data-mce-style="text-align: center;"><font size="5">دارای مقاومت و تحمل حرارت بالا</font></div><div style="text-align: center;" class="imp" data-mce-style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;" class="imp" data-mce-style="text-align: center;"><font size="5">مناسب برای مواد دارای خوردگی بالا<br><br></font></div><div style="text-align: center;" class="imp" data-mce-style="text-align: center;"><font size="5">پارتیشن رینگ سرامیکی<br><br></font></div><div style="text-align: center;" class="imp" data-mce-style="text-align: center;"><font size="5">در سایز های 1 اینچ - 1.5 اینچ - 2 اینچ</font></div><div style="text-align: center;" class="imp" data-mce-style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;" class="imp" data-mce-style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/83075896605973471133.jpg" alt="راشینگ رینگ سرامیکی"><font size="5"><br><br></font></div><div style="text-align: center;" class="imp" data-mce-style="text-align: center;"><h5><font size="5">سایت ما :&nbsp;&nbsp;&nbsp; www.RASHINGCERAM.IR</font></h5><p><br></p></div><div style="text-align: center;" class="imp" data-mce-style="text-align: center;"><h5><font size="5">09136038859 رضوی</font></h5><hr><hr><br></div><div style="text-align: center;" class="imp" data-mce-style="text-align: center;"><h5><font size="5">سایت ما :&nbsp;&nbsp;&nbsp; www.RASHINGCERAM.IR</font></h5><p><br></p><p><br></p><h5><font size="5">09136038859 رضوی</font><br></h5></div> text/html 2014-09-12T18:59:57+01:00 rashingceram.ir راشینگ رینگ سرامیکی ، استیل و پلیمری پارتیشن رینگ سرامیکی http://rashingceram.ir/post/3 <div style="text-align: center;" class="imp" data-mce-style="text-align: center;"><font size="5"><font color="#330099">پکینگ و پرکننده پارتیشن رینگ</font></font></div><div style="text-align: center;" class="imp" data-mce-style="text-align: center;"><font size="5"><font color="#330099"><br></font></font></div><div style="text-align: center;" class="imp" data-mce-style="text-align: center;"><font size="5"><font color="#330099">پارتیشن رینگ سرامیکی</font></font></div><div style="text-align: center;" class="imp" data-mce-style="text-align: center;"><font size="5"><font color="#330099"><br></font></font></div><div style="text-align: center;" class="imp" data-mce-style="text-align: center;"><font size="5"><font color="#330099">در سایز های 1 اینچ - 1.5 اینچ - 2 اینچ</font></font></div><div style="text-align: center;" class="imp" data-mce-style="text-align: center;"><font size="5"><font color="#330099"><br></font></font></div><div style="text-align: center;" class="imp" data-mce-style="text-align: center;"><h5><font size="5"><font color="#330099">سایت ما :&nbsp;&nbsp;&nbsp; www.rashingceram.ir</font></font></h5><h5><font size="5"><font color="#330099"><br></font></font></h5><h5><font size="5"><font color="#330099">mobile : 09136038859 &nbsp;&nbsp; رضوی</font></font><br></h5><p><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/36742859874656052723.jpg" alt="پکینگ پال رینگ سرامیکی"></p></div> text/html 2014-09-12T18:51:08+01:00 rashingceram.ir راشینگ رینگ سرامیکی ، استیل و پلیمری انواع پکینگ ها و پرکننده های سرامیکی در سایز های مختلف http://rashingceram.ir/post/2 <h5><font size="2">انواع پکینگ ها و پرکننده های سرامیکی در سایز های مختلف و در نوع های مختلف قابل سفارش میباشد :</font><br></h5><p align="center"><img hspace="0" border="3" align="absmiddle" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/83075896605973471133.jpg" alt="پرکن پال رینگ سرامیکی"></p><p><br></p><p align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/36742859874656052723.jpg" alt="راشینگ سرامیکی پکینگ"></p><h5 align="center"><font size="5">سایت ما :</font></h5><p align="center"><font size="5">www.rashingceram.ir</font></p><p align="center"><font size="5">تلفن همراه : 09136038859&nbsp; مهندس رضوی</font><br></p> text/html 2014-09-12T18:13:56+01:00 rashingceram.ir راشینگ رینگ سرامیکی ، استیل و پلیمری استوانه سرامیکی rashing ring http://rashingceram.ir/post/1 <div style="float: left; margin: 30px 20px 20px 0px;" data-mce-style="float: left; margin: 30px 20px 20px 0px;"><br><br></div><p align="center"><font size="5"><b>راشینگ رینگ سرامیکی rashing ring ceramic</b></font><br></p><p>یکی از قطعات اساسی و ضروری در برجهای اکنده میباشد . در این برجها مایع و گاز و یا مایع و مایع بصورت متقابل یا همسو در تماس مداوم یکدیگر قرار می گیرند و برای ایجاد سطح تماس زیاد بین دو فاز از این قطعات پرکن استفاده می شود . این قطعات در واکنش بین دو فاز شرکت نمی کنند و فقط سطح تماس . زمان تماس دو فاز را افزایش داده و باعث راندمان بالای واکنش دو فاز میگردند .</p><p align="right"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/83075896605973471133.jpg" alt="پال رینگ سرامیکی"><br><br><strong><font size="3">ویژگی و موارد کاربرد :</font></strong><br>این نوع پکینگها با توجه به مقاومت در برابر اسیدها و حرارت دارای بازدهی بسیار عالی در مقابل خوردگی در محیط های اسیدی اعم از آلی یا معدنی بوده و در چنین محیط هایی با استثنا محیط اسید هیدروفلوئوریک در درجه حرارت های مختلف قابل استفاده می باشند. این قطعات سرامیکی بعنوان پرکننده مخازن و برجهای جذب و تقطیر و تراکم واحدهای نفت و گاز پتروشیمی و تصفیه گاز و متالوژی و غیره دارای کاربرد بسیار وسیعی می باشند<br><br><strong><font size="3">بهترین معیار انتخاب پر کن مناسب</font></strong><br>- سطح زیاد و قابل دسترس در واحد حجم<br>- زیاد بستر<br>- نامنظم بودن<br>- تماس کم با دیواره برج<br>- توزیع مناسب مایع<br>- وزن کم و استحکام زیاد<br>- قیمت کم<br>- ایجاد افت کم فشار<br>- دوام مناسب در محیط مصرف<br><br><strong><font size="4">رایج ترین اشکال قطعات سرامیکی پکینگ :</font></strong></p><p align="right"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/36742859874656052723.jpg" alt="پکینگ راشینگ رینگ سرامیکی"></p><p align="right"><strong><br></strong></p><p><br><strong><font size="3">استوانه سرامیکی : (راشینگ رینگ )</font></strong><br>RASHING RING (CERAMIC RASCHING RING<br><br>تعریف کلی:توانایی بارگیری بصورت تر و خشک.هدایت سیال به سمت دیواره های برج , میزان عبور مایع بیشتر ، افت فشار بالا و راندمان پایین تر نسبت به سایر نمونه های پکینگ<br><br>سایت ما : <br><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="5">www.<font color="#cc0000">rashingceram</font>.ir </font>&nbsp; &nbsp; <br><br><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; mobile : 09136038859 &nbsp; مهندس رضوی</font><br></p>